Прийом документів

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється за спеціальністю 292 “Міжнародні економінчі відносини” (галузь знань 29 “Міжнародні відносини”).

Терміни прийому документів на здобуття ступеня бакалавра:

  • на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  — з 12 липня до 18 години 26 липня 2018 року;
  • на здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста — з 12 липня до 18 години 24 липня 2018 року.

Терміни прийому документів на здобуття ступеня магістра:

  • реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, який проводиться за технологіями ЗНО, — з 14 травня до 18 години 5 червня 2018 року;
  • при вступі за результатами єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови, який проводиться за технологіями ЗНО, та вступного фахового випробування, яке проводиться в університеті, — з 2 липня до 18 години 26 липня 2018 року.

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти  (подання паперових  документів та оригіналів):

  • за державним замовленням — до 18 години 6 серпня 2018 року;
  • за кошти фізичних чи юридичних осіб — до 13 години 11 серпня 2018 року.

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста  (подання паперових  документів та оригіналів):

  • за державним замовленням — до 18 години 6 серпня 2018 року;
  • за кошти фізичних чи юридичних осіб — до 13 години 11 серпня 2018 року.

Строки завершення вибору місця навчання вступниками на здобуття ступеня магістра (подання паперових  документів та оригіналів):

  • за державним замовленням — до 18 години 18 серпня 2018 року;
  • за кошти фізичних чи юридичних осіб — до 17 години 22 серпня 2018 року.